Search billions of records on Ancestry.com
   
Os oes gennych atgofion am bobl yn y cyfrifiad hwn...Os ydych yn perthyn...Os wyddoch rywbeth difir am eu gwaith neu'u tai ...Os oes cwestiwn yn codi o'r cynnwys Cewch bostio neges,  sylw neu gwestiwn ar y bwrdd negeseuon newydd YMA
Do you have memories of people in this Census? Are you related? Do you know about the jobs they did? Or the houses the lived in?  Do you have any questions?  You can now post messages, comments or queries on the new message board HERE

Mynegai Cyfrifiad 1891 Llanelltyd

Index 1891 Llanelltyd Census

Folio
116-118

Pill Cottage Hengwrt / Hengwrt Mansion / Pentir / Caeclyd / Pandybach / Efailfach / Garthybleuddyn / Nannau Lodge / Maesybryner / Dolfawr / Faner Farm / Calv Meth Chapel House / Ty Newydd Afon Wnion / Afon Wnion / Shop & Post Office / Penygarnedd / Dolfach / Ty Cerrig / Brynhyfryd / Hendy / Vicarage (Rose Cottage) / Old Tollgate / Tandalar / Ty Uchaf / Ty Tafarn / Schoolhouse / Tan Llan / Cae Coch / Pantllwyfog / Cae'r Beudy / Caegwernog / Blaencwm 

Folio
122-123

Dolmelynllyn / New Lodge / Bailiffs Cottage / Old Lodge / Old Berthlwyd / New Berthlwyd / Goetra / Gwndwn Uchaf / Ty'n y groes Hotel / Tyddynbach / Cae Mawr / Hafod y fedw / Trawsnant / Gelligemlyn / Keeper's Cottage / Maes Maw / Blaen Cwm Mynach / Ty'n y Coed / Cae Mab Seifion 

Folio 124-125

Ceseilgwm bach / Ceseilgwm mawr / Foel Uchaf / Maestryfar / Tanybryn / Ael y bryn / Cambrian Cottage / Pen Bryn Melyn / Penbryn / Pen Bryn Melyn Cottages / Brynmelyn / Bwlch y gwynt / Glanmorfa / Hafodymorfa / Ty Nant / Ysgubor / Maesygarnedd / Bryn Cemlyn / Minymorfa / Taicynhaeaf Ganol / Ty'n y Celyn / Taihiron / Bryn Melyn / Maes y Garnedd Cottage / Garreg Arw / Bryn Du / Ty'n 'rardd / Brynmelyn / Keeper's Cottage Borth / Taicynhaeaf / Ty'n y Groes Cottage
  HAFAN
HOME
HEL ACHAU
GENEALOGY
 
Hanes Dolgellau
Dolgellau History

Hanes Dolgellau Dolgellau History